MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

FILMY DOKUMENTALNE
(do pobrania przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybór opcji „Zapisz element docelowy jako…”)

Cygańska bajka

Ekspat

Kaszebskô Rodnô Mòwa

Szabat szalom

Śladami Litwinów w Gdańsku

Tatarzy w Gdańsku

Ukraina

Wielokulturowi Gdańszczanie

Żenia

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Białorusini 1

Białorusini 2

Kaszubli

Litwini

Niemcy

Romowie

Rosjanie

Tatarzy

Ukraińcy

Żydzi